Nhập từ khóa

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng Internetbanking tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa | KINH TẾ | LUANVAN.VN CHIA SẺ LUẬN VĂN, TÀI LIỆU, ĐỀ TÀI THAM KHẢO

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng Internetbanking tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa | KINH TẾ | LUANVAN.VN CHIA SẺ LUẬN VĂN, TÀI LIỆU, ĐỀ TÀI THAM KHẢO


1. Giới thiệu

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Cùng với sự phát triển vượt bậc của
công nghệ thông tin toàn cầu, cả thế giới dường như được thu hẹp khoảng cách
hơn bởi thế giới phẳng. Sự phát triển đó thì internet banking đã bắt đầu trở
thành xu thế phát triển và cạnh tranh của các ngân hàng. Phát triển các dịch vụ
ngân hàng dựa trên nền tảng công nghệ thông tin – ngân hàng điện tử - là xu hướng
tất yếu, mang tính khách quan, trong thời hội nhập kinh tế quốc tế
Trong xu thế phát triển chung đó, để tồn tại và phát triển, ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) đang nỗ lực phấn để phát triển dịch vụ internet banking. Hiện nay khách hàng đã bắt đầu làm quen và số lượng khách hàng sử dụng IB của ngân hàng Công thương cung cấp ngày càng tăng lên. Số lượng khách hàng sử dụng internet banking của ngân hàng tăng nhanh chóng tuy nhiên tỷ lệ người sử dụng có giao dịch lại giảm đáng kể, nhiều khách hàng đã đăng ký nhưng không hoặc ngừng sử dụng dịch vụ. Đây là vấn đề đặt ra, ngân hàng cần nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng chưa có một nghiên cứu có hệ thống thống kê và đánh giá sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ này của ngân hàng. Để thu hút, gia tăng khách hàng sử dụng dịch vụ, ngân hàng  phải biết được mức độ hài lòng của khách hàng với sản phẩm dịch vụ cung cấp từ đó mà có những biện pháp phát triển dịch vụ. Đặc biệt, dịch vụ IB dành cho khách hàng cá nhân đang được ngân hàng rất quan tâm trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ. Từ thực tiễn đó, tác giả lựa chọn đề tài “Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng Internetbanking tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa”  để có thể thấy thực trạng mức độ hài lòng của khách hàng và đưa ra các  khuyến nghị các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ này.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu
của đề tài là nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân sử dụng
internet banking của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, từ đó đề xuất một số
giáp pháp để nâng cao mức để nâng mức độ hài lòng của khách hàng và thu hút các
khách hàng, phát triển dịch vụ

1.3. Câu hỏi nghiên cứu

1. Thực
trạng Internet banking tại Ngân hàng thương mại Cổ phần công thương Việt Nam –
Chi nhánh Đống Đa như thế nào ?
2. Mức độ
hài lòng của khách hàng cá nhân sử dụng Internet Banking như thế nào?
3. Các yếu
tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng Internet Banking ?
4. Ngân
hàng Thương mại cổ phần Công thương Chi nhánh Đống Đa cần phải làm gì để nâng
cao mức độ hài lòng của khách hàng nói riêng và phát triển Internet Banking nói
chung ?

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Sự hài lòng của khách hàng sử dụng Internet banking của
ngân hàng
 Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu sự hài lòng của nhóm khách
hàng cá nhân sử dụng Internet Banking của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại
chi nhánh Đống Đa. Số liệu được thu thập
trong thời gian từ năm 2010 đến nay.

1.5. Tổng quan về các nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng tại Việt Nam

Ở Việt
Nam, các nghiên cứu về sự hài lòng chủ yếu là các nghiên cứu ứng dụng, sử dụng
các mô hình lý thuyết đã có, căn cứ vào đặc điểm của lĩnh vực, sản phẩm/dịch vụ
nghiên cứu mà xác định các yếu tố cụ thể phù hợp
Qua một số
nghiên cứu trong nước về sự hài lòng cho thấy những đóng góp chủ yếu của các
nghiên cứu trên là việc vận dụng khái niệm, mô hình chỉ số hài lòng của Mỹ, các
quốc gia châu âu và chất lượng dịch vụ tổng thể SERVQUAL để phân tích và xác định
các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với một sản phẩm, dịch vụ.
Sự vận dụng các mô hình lý thuyết vào đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng
trong lĩnh vực ngân hàng là cơ sở quan trọng cho việc áp dụng vào đánh giá mức
độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng một dịch vụ ngân hàng là internet
banking của nghiên cứu của luận văn này.

1.6. Kết cấu của luận văn

Kết cấu của luận văn bao gồm 05 chương:
Chương 1: Giới thiệu
Chương 2: Cơ sở lý luận về sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ internet banking
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
Chương 4: Kết quả nghiên cứu
Chương 5: Giải pháp nâng mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng internet banking tại
Vietinbank Đống Đa 

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Sóng - Thuỷ triều và dòng biển

Sóng - Thuỷ triều và dòng biển
Sau khi học xong bài học, học sinh phải cần: - Hiểu khái niệm về sóng biển và nguyên nhân chủ yếu gây ra sóng. - Hiểu rõ tương quan giữa vị trí Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất đã ảnh hưởng tới thuỷ triều như thế nào. - Nhận biết được đặc điểm phân bố của các dòng biển trên Trái Đất. - Biết phân tích hình vẽ, tranh ảnh và bản đồ để đi đến nội dung bài học. - Nhận thức được nguyên nhân sinh ra thuỷ triều. Biết được cách vận dụng hiện tượng này trong cuộc sống.

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

LUẬT KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH

LUẬT KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH


Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khám bệnh, chữa bệnh . CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh; sai sót chuyên môn kỹ thuật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp trong khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh. Điều 2

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Khách hàng muốn gì - 10 nguyên tắc mới về kinh nghiệm phục vụ khách hàng

Khách hàng muốn gì - 10 nguyên tắc mới về kinh nghiệm phục vụ khách hàng


Đó là các nguyên tắc khách hàng. Những từ này dường hết sức đơn giản khi mới đọc qua . Nhưng không, hãy tập trung hơn một chút và ta sẽ thấy chúng phản ánh rõ những thay đổi nhanh chóng hiện nay trong hành vi và công nghệ tiêu dùng, những điều đang thúc đẩy các công ty đưa các sản phẩm, dịch vụ và chủng loại hàng hóa của mình ra thị trường theo một cách hoàn toàn khác. Những điều này làm tăng cường trọng trách to lớn của các tổ chức và thị trường cũng như việc nắm bắt “khách hàng là trung tâm” – đây là mô hình mới mà ở đó tập trung chủ yếu vào khách hàng chứ không phải sản phẩm hay hàng hóa.

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

luận văn, chuyên đề, đề tài - xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ công tác quản lý sách trong thư viện

luận văn, chuyên đề, đề tài - xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ công tác quản lý sách trong thư viện


Tiểu luận, đề án tổng hợp, tài liệu,bài báo cáo tham khảo,đề tài nghiêng cứu, dự thảo, Chia sẻ ý tưởng lập nghiệp, ý tưởng viết bài, tìm kiếm ý tưởng hay, chuyên đề , tài liệu tham khảo cho sinh viên, tài liệu cập nhập

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Tài liệu tham khảo và bài luận văn mẫu cho một đề tài

logo image
Tài liệu tham khảo - bài luận văn mẫu
LA5220 xây dựng website hỗ trợ phương pháp dạy học theo vấn đề (problem based learning) để dạy phần mặt trời và các hành tinh cho sinh viên vật lý - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5222 thiết kế website hỗ trợ dạy học chương `tính chất sóng của ánh sáng` vật lý lớp 12 trung học phổ thông - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5225 xây dựng một số bài lên lớp có sử dụng grap, algorit phần hidrocacbon lớp 11 ban cơ bản để nâng cao chất lượng dạy học - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5226 thiết kế hệ thống bài tập hóa hữu cơ cho học sinh chuyên hóa lớp 11 - thpt - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5227 tương đương bảo giác giữa các miền n-liên trong mặt phẳng phức - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5237 ứng dụng lí thuyết điểm bất động trong trình nón vào phương trình vi phân phi tuyến - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5240 xây dựng hệ thống bài tập hóa học về kinh tế, xã hội và môi trường ở trường trung học phổ thông- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5245 tìm hiểu mức độ tưởng tượng sáng tạo của trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động vẽ ở một số trường mầm non tại thành phố biên hòa, tỉnh đồng nai - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5246 xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập cho học sinh trung bình - yếu phần kim loại lớp 12 cơ bản trung học phổ thông - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5247 thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường tiểu học bán trú quận 8 thành phố hồ chí minh- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5248 tổ chức sinh viên học tập theo nhóm trong dạy học phần tĩnh điện - chương trình vật lý đại cương của trường cao đẳng công nghệ - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5249 xây dựng hàm tử ext trong phạm trù các không gian vectơ tôpô- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5256 tổ chức hoạt động tự học nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong dạy học chương `cân bằng và chuyển động của vật rắn` - lớp 10 thpt- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5257 xây dựng website chương nguyên tử, chương bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn lớp 10 cơ bản để nâng cao chất lượng dạy học - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5258 thác triển chỉnh hình kiểu hartogs - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5259 siêu tâm của vành nửa đơn - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5261 sử dụng phần mềm activinspire thiết kế bài lên lớp phần hóa học vô cơ lớp 11 chương trình nâng cao- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5263 xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học có nhiều cách giải để rèn luyện tư duy cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5265 văn hóa ứng xử trong thơ chữ hán của nguyễn du - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5266 xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương `cơ học vật rắn` trong chương trình vật lí đại cương - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5267 truyện ngắn yêu nước ở huế giai đoạn 1964 - 1975 - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5270 vấn đề stress của công nhân ở một số khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố hồ chí minh - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5271 yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn gabriel gracia marquez - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5273 xây dựng e-book học phần thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học cho sinh viên sư phạm hóa học đại học tây nguyên - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5279 ý nghĩa hàm ẩn trong ngôn ngữ quảng cáo (trên cứ liệu quảng cáo mỹ phẩm) - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5281 vấn đề ẩm thực dưới góc nhìn văn hóa trong sáng tác của thạch lam - nguyễn tuân - vũ bằng - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5283 so sánh phương thức nối trong văn bản tiếng việt và tiếng anh - luận văn cao học - đề tài tham khảo  Xem
LA5284 theo dõi quá trình động học phân tử của adenine bằng lade xung cực ngắn - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5285 thực trạng và biện pháp quản lý hoạt động giảng dạy tại trường đại học công nghệ sài gòn- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5287 thực trạng công tác quản lý việc kiểm tra - đánh giá bằng trắc nghiệm khách quan kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng nghề tỉnh an giang- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5289 tổ chức tự học ở nhà nhằm phát huy tính tích cực, tự lực học tập của học sinh trong dạy học chương `các định luật bảo toàn` - sách giáo khoa vật lí 10 - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5290 thiết kế website hỗ trợ việc dạy và học môn hóa ở trường thpt - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5291 sản xuất vụ ba với sự phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh an giang - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5292 thiết kế ebook hỗ trợ việc dạy và học hóa hữu cơ lớp 11 chương trình cơ bản - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5295 sử dụng hệ thống dạy học tương tác activboard trong dạy học hóa học lớp 10 ở trường trung học phổ thông - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5303 ứng dụng của quan hệ thứ tự trong giải tích- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5304 xây dựng hệ thống bài tập tự luận có phương pháp giải nhanh dùng làm câu trắc nghiệm khách quan phần phi kim lớp 11 ở trường thpt - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5305 tác dụng của thế màn chắn lên hiệu suất của phản ứng áp suất hạt nhân trong plasma - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5307 thế debye - huckel trong tương tác iôn nguyên tử của plasma loãng - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5311 truyện ngắn nhất linh, khái hưng trong văn xuôi nghệ thuật tự lực văn đoàn - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5315 thực trạng quản lý đào tạo kỹ năng làm việc để đám ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong khu công nghệ cao tp.hcm - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5319 thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn toán ở các trường trung học cơ sở huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5320 tính toán phân bổ liều trong thùng hàng chiếu xạ và xây dựng phần mềm xác định chế độ chiếu xạ trên thiết bị svst co-60/b - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5322 thực trạng quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường trung học phổ thông thành phố cần thơ - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5326 so sánh một số khái niệm trong tâm lý học và duy thức học- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5327 tổ chức hoạt động học tập theo tiến trình nhận thức khoa học phần quanh hình học vật lý 11 - nâng cao nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5328 thực trạng và biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên thcs ở huyện đầm dơi, tỉnh cà mau- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5329 xây dựng quy trình phát hiện đột biến rta181v/t và rtn236t kháng adefovir của virus viêm gan b (hepatitis b virus) bằng kỹ thuật real-time pcr - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5330 trở ngại tâm lý trong giao tiếp của sinh viên với giảng viên ở một số trường đại học tại thành phố hồ chí minh - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5335 thực trạng và biện pháp quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường thcs quận 1 - tp hồ chí minh - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5339 thực trạng quản lý hoạt động giáo dục giới tính tại các trường trung học cơ sở thuộc quận 4 thành phố hồ chí minh- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5340 xây dựng một số mô hình vật lý trên máy tính nhằm hỗ trợ học sinh tự lực và sáng tạo trong dạy học chương `dòng điện trong các môi trường` - vật lý 11 - nâng cao - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5344 thế giới nghệ thuật thơ hữu thỉnh- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5348 xác định một vài thông số đặc trưng của chùm electron năng lượng 6 mev, 9 mev và 15 mev phát ra từ máy gia tốc primus dùng trong xạ trị - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5349 thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo mođun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi hóa học lớp 11 thpt- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5350 vận dụng mô hình dạy học điều tra vào dạy chương `cảm ứng điện tử` vật lý lớp 11 nâng cao nhằm tích cực hóa hoạt động học tập và rèn luyện kĩ năng làm hợp tác cho học sinh - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5352 thực trạng quản lý của trường tiểu học bán trú huyện tịnh biên - an giang và một số giải pháp - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5354 xây dựng quy trình định lượng cytomegalovirus (cmv) trong máu, nước tiểu bằng phương pháp real-time pcr - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5356 thực trạng quản lý hoạt động học tập của sinh viên trường đại học yersin đà lạt - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5361 thực trạng và giải pháp về điều kiện sinh thái trong các trường học ở thị xã tây ninh - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5362 thiết kế ebook toán học hỗ trợ giáo dục môi trường ở trường thpt - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5372 xây dựng bộ đề phần hóa học vô cơ giúp học sinh thpt tăng cường khả năng tự kiểm tra - đánh giá - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5375 thể ký và việc giảng dạy tác phẩm ký ở nhà trường phổ thông - luận văn cao học - đề tài tham khảo  Xem
LA5377 thế giới tâm linh trong truyện thơ nôm - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5379 xây dựng website nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi hóa học lớp 11 trung học phổ thông - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5386 xây dựng mô hình đảm bảo chất lượng tại trường thpt tại trường huflit - đại học ngoại ngữ tp.hcm - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5387 thực trạng và biện pháp quản lý hoạt động học tập ở trường cao đẳng sư phạm trung ương thành phố hồ chí minh - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5391 thiết kế e-book hỗ trợ khả năng tự học của học sinh lớp 12 chương `đại cương về kim loại` chương trình cơ bản- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5392 tích cức hóa hoạt động học tập của học sinh thông qua việc tổ chức dạy học nhóm với các nội dung vận dụng thực tế - Ứng dụng vào chương tĩnh học vật rắn sgk vật lí 10 nâng cao - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5396 tích phân volkenborn - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5399 thực trạng quản lý công tác lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên tại đại học quốc gia tp.hcm - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5458 xử lý nước thải kênh nhiêu lộc - thị nghè bằng tảo- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5460 sử dụng một số phần mềm tin học và phương pháp dạy học phức hợp để thiết kế bài giảng điện tử phần hóa hữu cơ lớp 11 chương trình cơ bản - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5462 thực trạng quản lý đào tạo đại học tại chức ở các cơ sở giáo dục thuộc tỉnh bà rịa - vũng tàu - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5463 thực trạng hoạt động quản lý giáo dục đạo đức học sinh một số trường trung cấp nghề tại thành phố hồ chí minh - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5465 xây dựng và sử dụng website dạy học chương `động lực học chất điểm` vật lý 10 trung học phổ thông - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5466 rèn luyện năng lực độc lập sáng tạo cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông thông qua hệ thống bài tập hóa học - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5467 thực trạng quản lý việc giảng dạy môn tiếng anh ở một số trường thcs cl quận 6 thành phố hồ chí minh và một số giải pháp - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5468 vấn đề campuchia trong quan hệ thái lan - việt nam (1979 - 1991)- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5472 vận dụng mô hình dạy học dự án vào dạy học chương `các định luật bảo toàn` - vật lý 10 thpt nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và kỹ năng làm việc theo nhóm của học sinh- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5473 xây dựng triz xây dựng hệ thống bài tập sáng tạo dùng cho dạy học vật lý phần `từ trường và cảm ứng điện tử` lớp 11 trung học phổ thông nhằm bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học sinh - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5479 thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy ở các trường trung học phổ thông thành phố vũng tàu, tỉnh bà rịa - vũng tàu - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5485 thiết kế sách giáo khoa điện tử (e-book) chương `lý thuyết về phản ứng hóa học` lớp 10 chuyên hóa học- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5493 vận dụng hệ phương pháp vấn đáp - hàm thoại và gợi tìm trong dạy học truyện ngắn vợ chồng a phủ và vợ nhặt ở lớp 12 (chương trình chuẩn) - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5496 thế giới nghệ thuật trong thơ xuân quỳnh - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5506 vận dụng phương thức nêu vấn đề vào việc dạy học tác phẩm `chiếc thuyền ngoài xa` của nguyễn minh châu ở trường thpt- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5514 thuật giải lặp và khai triển tiệm cận của nghiệm theo hai tham số bé cho phương trình sóng phi tuyến với điều kiện biên hỗn hợp - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5516 xây dựng và sử dụng website dạy học chương `động lực học chất điểm` lớp 10 trung học phổ thông - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5517 xây dựng nội dung bồi dưỡng giáo viên hóa trung học phổ thông - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5523 tìm hiểu nghệ thuật thơ hàn mặc tử - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5524 tính lũy linh của các giao hoán tử trong vành nguyên tố - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5527 xây dựng sổ tay điện tử về cây xanh - hoa kiểng ở tp.hcm phục vụ thiết kế sân vườn và quy hoạch cây xanh đô thị - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5530 tìm hiểu việc xây dựng chương trình văn học nga ở trường phổ thông theo tinh thần đổi mới chương trình giáo dục- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5535 thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo mođun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi hóa học lớp 12 trung học phổ thông - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5538 sử dụng thí nghiệm hóa học để tổ chức hoạt động học tập tích cực cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5540 thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ các lực lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở tại quận 11 - tp.hồ chí minh- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5541 vận dụng triz xây dựng hệ thống bài tập sáng tạo dùng cho dạy học vật lý phần `từ trường và cảm ứng điện từ` lớp 11 trung học phổ thông nhằm bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học sinh- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5542 sự phát triển về hình thức của thể thơ thất ngôn bát cú trong thơ nôm qua nguyễn trãi, nguyễn bỉnh khiêm, hồ xuân hương và nguyễn khuyến - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5544 thực trạng và một số giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên tiểu học của một số trường tiểu học ở quận 4 thành phố hồ chí minh - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5546 thực trạng quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học phổ thông tỉnh bến tre- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5547 ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế bài lên lớp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn hóa học ở trường trung học cơ sở - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5549 xây dựng hệ thống bài tập có sử dụng hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng, đồ thị - hóa học 11 nâng cao - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5551 thực trạng quản lý cơ sở vật chất ở các trường trung học cơ sở huyện vĩnh thạnh, thành phố cần thơ - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5553 sự phân hóa kinh tế xã hội ở nam bộ- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5554 sử dụng một số phần mềm tin học và phương pháp dạy học phức hợp để thiết kế bài giảng điện tử phần hóa hữu cơ 11 chương trình cơ bản - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5555 vài vấn đề cơ bản của hàm nhiều biến phức - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5556 về iđêan nguyên tố liên kết và tính cofinite của môđun đối đồng điều địa phương - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5560 xây dựng hệ thống bài tập hóa học hữu cơ lớp 11 trung học phổ thông dùng cho học sinh khá giỏi - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5564 trường số p-adic và bổ đề hensel - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5566 truyện ngắn trang thế hy dưới góc nhìn văn hóa - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5568 tổ chức seminar trong dạy học môn hóa đại cương ở trường cao đẳng kỹ thuật cao thắng tp. hồ chí minh - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5573 thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý nhân sự ngành giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5574 tự sự mê lộ trong tiểu thuyết paul auster - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5576 xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập theo hướng dạy học tích cực phần hóa học vô cơ lớp 11 ban cơ bản trường thpt - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5578 thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy ở một số trường thpt tại thành phố cần thơ - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5580 xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần hóa phi kim lớp 10 thpt theo hướng dạy học tích cực - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5582 vai trò của phật giáo trong việc giải quyết xung đột ở đông nam á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5586 xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học phần cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học - chương trình trung học phổ thông chuyên - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5588 vấn đề tiếp nhận lep tônxtôi tại miền nam việt nam giai đoạn 1954 - 1975 - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5591 văn hóa ứng xử người việt trong thơ nôm - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5594 sự nhận dạng giới tính ở trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi dưới ảnh hưởng của việc phân công vai trò giới trong gia đình- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5596 thực trạng và giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp - nông thông tỉnh phú yên trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5599 tiểu hiểu nhu cầu học tập của giáo viên tiểu học tỉnh bình phước - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5601 yếu tố chăm trong vùng văn hóa trung bộ việt nam - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5606 thiết kế bài giảng môn hóa học đại cương hệ cao đẳng theo hướng dạy học tích cực - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5607 truyện cười tiếng việt nhìn từ lý thuyết hội thoại- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5611 vận dụng mô hình dạy học điều tra (ibl) vào dạy chương `sóng cơ` vât lí 12 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực học tập và rèn luyện kĩ năng làm việc hợp tác cho học sinh - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5616 ứng dụng lý thuyết phương trình không gian banach có thứ tự vào số lớp phương trình vi phân - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5618 ứng dụng phantom để tính liều trong y học hạt nhân- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5619 xây dựng và sử dụng câu hỏ trắc nghiệm trong dạy học chương `dao động cơ` và `sóng cơ và sóng âm`, vật lý 12 thpt nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh - luận văn cao học - đề tài tham khảoXem
LA5624 thơ ca thịnh trần - hành trình đi tìm cái đẹp - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5625 trường ca về thời chống mỹ trong văn học hiện đại việt nam - luận văn cao học - đề tài tham khảoXem
LA5627 xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập theo mức độ tư duy trong dạy học chương `anđehit - xeton - axi cacboxylic` lớp 11 thpt - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5628 thiết kế e-book hỗ trợ học sinh tự học phần kim loại hóa học lớp 12 chương trình nâng cao - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5631 thị hiếu thẩm mỹ của người việt qua ca dao - dân ca- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5632 tổ chức - hướng dẫn học sinh sử dụng thí nghiệm vật lý trong dạy học chương `cân bằng và chuyển động vật rắn` lớp 10 ban cơ bản nhằm phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh và nâng cao hiệu quả dạy học - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5634 thực trạng và giải pháp quản lý đội ngũ giảng viên trường cao đẳng cộng đồng cà mau - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5635 tìm hiểu tính tích cực học tập môn tâm lý học đại cương của sinh viên hệ đại học trường đại học trà vinh- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5638 xu hướng nghề của học sinh và công tác tư vấn hướng nghiệp ở các trường trung học phổ thông quận 12 thành phố hồ chí minh - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5639 sự tiếp xúc ngôn ngữ trên bình diện từ vựng giữa tiếng việt và tiếng khmer ở một số tỉnh đồng bằng sông cửu long - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5642 vận dụng phương pháp tích hợp dạy chủ điểm `lễ hội` trong sách tiếng việt lớp 3 ở bến tre - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5643 tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển kinh tế biển tỉnh ninh thuận- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5644 tìm hiểu vai trò của auxin trong sự phát sinh hình thái chồi in vitro từ mô phân sinh ngọn của cây đậu vigna anguilaris (willd.) ohwi et ohashi - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5646 thực trạng quản lý đào tạo tại trường đại học trà vinh- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5648 xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan chất lượng cao dùng để dạy học hóa học 12 nâng cao trường trung học phổ thông - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5652 tiềm năng, thực trạng và định hướng khai thác tài nguyên du lịch tỉnh long an theo hướng phát triển bền vững - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5653 vận dụng phương pháp nêu vấn đề vào dạy học truyện ngắn lớp 11 trung học phổ thông - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5658 tiếng cười trong thơ ngụ ngôn la fontaine - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5661 xấp xỉ nghiệm của phương trình toán tử và phương pháp newton (bản 2) - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5662 ý thức về nghề của các nhà văn việt nam giai đoạn 1930 - 1945 (qua một số tuyên ngôn nghệ thuật và sáng tác tiêu biểu) - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5664 tổ chức hoạt động ngoại khóa cho môn vật lí 10 ở trường thpt chuyên lương thế vinh - đồng nai - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5666 thu nhận trứng bò, heo để cải thiện quy trình đông lạnh trứng trong điều kiện việt nam - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5668 thực trạng quản lý hoạt động học tập của học viên trường trung cấp kỹ thuật hải quân - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5670 thực trạng việc quản lý hoạt động giảng dạy ở một số trường tiểu học huyện chợ lách - bến tre - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5671 xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hỗ trợ học sinh tự học phần hóa vô cơ lớp 11 chương trình nâng cao - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5672 thơ tế hanh: hình tượng nghệ thuật, cấu tứ và giọng điệu - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5675 thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại các trường thpt thành phố rạch giá tỉnh kiên giang - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5688 so sánh một số kiểu truyện cổ tích của các tộc người sử dụng ngữ hệ nam đảo ở việt nam và indonesia - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5690 thực trạng hứng thú học tập các môn tâm lí học của sinh viên trường đại học tài chính marketing tại thành phố hồ chí minh - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5692 truyện ngắn an giang 1975 - 2000: những thành tựu chủ yếu - luận văn cao học - đề tài tham khảoXem
LA5693 vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong các bài luyện tập, ôn tập hóa học lớp 11 trung học phổ thông - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5696 thực trạng công tác quản lý việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở một số trường mầm non tại thành phố hồ chí minh - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5699 văn xuôi nghệ thuật của trần tiêu giai đoạn 1930 - 1945 - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5704 thơ thiền đời lý và đời trần - những điểm tương đồng và dị biệt - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5705 tác động của biến đổi khí hậu đến sinh hoạt và sản xuất của dân cư huyện gò công đông tỉnh tiền giang - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5709 việc giảng dạy truyện ngắn văn học việt nam giai đoạn 1930 - 1945 trong trường trung học phổ thông thực trạng và kiến nghị - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5710 thực trạng quản lý công tác đào tạo ở trường trung cấp văn hóa nghệ thuật thành phố cần thơ (bản 2)- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5712 thực trạng và biện pháp quản lý việc đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng anh ở các trường trung học phổ thông tại quận 6 thành phố hồ chí minh - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5717 tuyển chọn một số chủng nấm sợi từ rừng ngập mặn cần giờ có khả năng sinh tổng hợp enzyme chitinase cao - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5718 thực trạng quản lý hoạt động giáo dục cá nhân ở một số trường chuyên biệt tại thành phố hồ chí minh - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5724 số phức và ý nghĩa hình học trong chương trình phổ thông- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5726 xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan và thiết kế máy vi tính để nâng cao chất lượng giảng dạy phần hóa vô cơ lớp 12 - ban cơ bản - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5727 thực trạng quản lý công tác giáo dục kỹ năng thự hành xã hội ở các trường trung học phổ thông tại thành phố hồ chí minh - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5729 t - nhóm hữu hạn - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5736 thực trạng quản lý thực tập ở khoa điều dưỡng - kỹ thuật y học, đại học y dược tp. hồ chí minh - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5738 thế giới nghệ thuật trong tùy bút của đỗ chu - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5739 ứng dụng phần mềm olinda để tính liều trong y học hạt nhân - luận văn cao học - đề tài tham khảoXem
LA5741 thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo duc đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở huyện mỏ cày, tỉnh bến tre - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5742 xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học nhằm nâng cao chất lượng dạy học phần phi kim lớp 10 trung học phổ thông- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5743 xây dựng hệ thống bài tập hóa hữu cơ lớp 12 nhằm rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh yếu môn hóa ở trường trung học phổ thông - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5744 thiết kế và thực hiện bài giảng hóa học lớp 10 ban cơ bản trường trung học phổ thông theo hướng dạy học tích cực - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5754 vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học truyện ngắn `vợ nhặt` ở trường trung học phổ thông - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5757 tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập hóa học gắn với thực tiễn dùng trong dạy học hóa học ở trường thpt - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5760 vai trò của tham số tự do trong phương pháp toán tử qua ví dụ bài toán dao động tử phi điều hòa - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5761 thiết kế e-book hướng dẫn học sinh tự học phần hóa vô cơ lớp 10 chương trình nâng cao - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5762 về tính cofinite của mô đun đối đồng điều địa phương suy rộng - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5764 thực trạng công tác quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng sư phạm bình phước - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5766 vận dụng một số cấu trúc hoạt động nhóm trong dạy học hóa học vô cơ lớp 11 ban cơ bản thpt- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5767 xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm vào dạy học chương `các định luật bảo toàn` vật lý 10 ban cơ bản với sự trợ giúp của website - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5768 thực trạng công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên các trường thpt huyện cần đước, tỉnh long an- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5771 thực trạng quản lý hoạt động dạy học theo hệ thống tín chỉ tại trường đại học quốc tế - đại học quốc gia thành phố hồ chí minh - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5773 thực trạng công tác quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực ở trường trung cấp kỹ thuật hải quân - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5774 vận dụng lý thuyết kiến tạo trong day học chương halogen - ancol - phenol hóa học lớp 11 thpt - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5777 tập các ideals nguyên tố trong các pi - đại số - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5779 thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy tại các trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật - hướng nghiệp tỉnh bình dương - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5780 tích phân perron - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5783 thiết kế giáo án ngoại khóa hóa học lớp 11 trung học phổ thông - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5785 xây dựng hệ thống đề kiểm tra định kì theo chuẩn kiến thức và kĩ năng hóa học khối 11 thpt- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem
LA5786 thiết kế e-book hỗ trợ dạy học chương `dòng điện` trong các môi trường` - vật lí 11 thpt nâng cao theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo Xem